Vattenfall vill bygga vindkraftpark i Grönhult

Foto: sxc.hu

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark i Grönhult på gränsen mellan Småland och Västergötland. Området ligger i Tranemos och Gislaveds kommuner. Projektet skulle innebära en investering på 500 miljoner kronor.

Mellan 2011 och 2015 planerar Vattenfall att investera 26 miljarder kronor i nya vindkraftparker.

– Under förutsättning att vi får lokal acceptans och att projektet blir tillräckligt lönsamt kan vindkraftparken tas i drift under 2017, säger Anders Dahl, chef för Förnybar Energi hos Vattenfall.   Parallellt med att tillståndsprocessen inleds studeras vindförhållanden på platsen, markförhållanden och möjligheter till anslutning till elnätet. Undersökningar om naturvård, kulturmiljö och friluftsliv kommer att inledas under hösten.