Jämtkraft minskar vinsten

Hissmofors. Foto: Jämtkraft

Jämtkraft gjorde en vinst på 134 miljoner kronor under fjolåret, vilket är ett svagt resultat i jämförelse med tidigare år.

– Vi såg att det här skulle inträffa och förberedde oss inför 2014 genom att dra i bromsen för såväl kostnader som investeringar. Utan dessa åtgärder hade vi redovisat ett betydligt sämre resultat, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft AB, i ett pressmeddelande.

Utbudet av energi är större än efterfrågan. Ökad utvinning av skiffergas i USA och en snabb utbyggnad av vindkraft i Norden har förändrat förutsättningarna på marknaden. Samtidigt råder en lågkonjunktur, resonerar Jämtkraft.

– Under året har vi arbetat framgångsrikt med vårt effektiviseringsprogram. Tack vare det kommer vi att på lite längre sikt vara tillbaka på den nivå som motsvarar ägarnas avkastningskrav, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft AB, i ett pressmeddelande.