Stor amerikansk vindkraftpark klar

Foto: sxc.hu

Kanadensiska energibolaget Enbridge, tillsammans med Renewable Energy Systems Americas har nu slutfört bygget av vindkraftparken Cedar Point, ett projekt värt 535 miljoner dollar.

Cedar Point är ett vindkraftprojekt på 250 MW i Limón, Colorado. Projektet kommer att generera tillräckligt med el för att möta behoven från cirka 800 000 bostäder.

­- Vindkraft är en viktig del av Enbridge strategi att investera i förnybara energikällor som komplement till vår kärnverksamhet, säger Al Monaco, chef för Enbridges enhet Gas, Grön energi & International.

Enbridge har för närvarande andelar i sju vindkraftsprojekt, tre solenergianläggningar, en geotermisk anläggning, fyraanläggningar för att återvinna spillvärme och inom bränslecellsteknik.