Satsningar på vindkraft i Texas

Texas är känd som Oljestaten i USA, men nu kan en annan form av energi kliva in för att ta över. Texas är den stat som är nummer ett i olje- och gasproduktion. Men nu börjar man sikta in sig på att även bli nummer ett inom vindkraftsproduktion, skriver Energy & Capital. Houston-baserade Baryonyx Corporation har avslöjat planer på att uppföra cirka 200 havsbaserade vindkraftverk på tre olika vindkraftparker.

Baryonyx innehar för närvarande ett arrendeavtal från Texas General Land Office för 67 000 hektar offshore. Deras planer inkluderar en 26 000 hektar stor vindkraftpark utanför Mustang Island samt ytterligare två parker längre söderut. En ansökan har redan lämnats in till den amerikanska armén för att få tillstånd för dessa planer, och granskningsprocessen pågår. Ett positivt resultat av granskningen skulle vara ett stort steg framåt för projektet.

Det finns dock risk att projektet stöter på patrull från Corpus Christi Naval Air Station, då vindkraftverk tidigare har orsakat störningar på marin radar.

Militärbasen ser nu över Baryonyx planer och vilka effekter de kan ha på flygbas, och deras beslut kommer att bli klart inom de närmaste månaderna.