Vattenkraft vinner koncessionen för Horns Rev 3

Foto: Vattenfall

Vattenfall har vunnit en budgivning om koncessionen att bygga vindparken Horns Rev 3 utanför Danmarks västkust. Horns 3 får en total kapacitet på 400 megawatt och ska från år 2017 kunna levererar till 450 000 hushåll.

Nu inväntas godkännanden från det danska folketinget och EU.

– Byggandet av Horns Rev 3 är ett viktigt steg mot både Danmarks och EU:s mål att minska koldioxidutsläppen, eftersom 30 procent av energiförbrukningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Därför litar vi på att en politisk majoritet ställer sig bakom ett avtal och hittar en lösning som tillfredsställer alla parter, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Den stora, planerade havsbaserade vindkraftparken kommer att påverka Vattenfalls ambitioner avseende vindkraft och i synnerhet vårt fokus på havsbaserade vindkraftparker. Vi är idag den näst största operatören av havsbaserade vindkraftparker i världen och en av de största i Danmark på landbaserad vindkraft. Det ger ännu bättre möjligheter att utveckla hållbar energiproduktion till att vara både lönsam och mer konkurrenskraftig - till förmån för de danska konsumenterna, fortsätter Magnus Hall vidare.