Eolus Vind säljer tre vindkraftverk

Foto: Public Domain

Eolus Vind avtal med Kumbro Vind om försäljning av tre vindkraftverk om 5,4 megawatt har godkänts av kommunfullmäktige i Örebro respektive Kumla. Affärens genomförande var villkorad av dess godkännanden som nu vunnit laga kraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Eolus kommer nu att uppföra tre Vestas V100 1,8MW-vindkraftverk i projekt Ullavi i Hallsbergs kommun. Parken beräknas kunna överlämnas till kunden under våren 2016.

(SIX News)