Första spadtaget för Högabjär-Kärsås vindpark

Foto: Flickr

Första spadtaget är taget för Skandias och Vattenfalls vindpark Högabjär-Kärsås öster om Falkenberg. 21 vindkraftverk ska byggas vilka tillsammans kommer kunna producera hushållsel till cirka 21 000 hem.

– Det känns mycket tillfredsställande att tillsammans med vår samarbetspartner Skandia nu kunna lämna över projektet till nästa fas. Byggandet av Högabjär-Kärsås kommer att ge ett värdefullt tillskott av förnybar el och tillsammans med vår intilliggande park Hjuleberg har vi nu betydande produktionskapacitet i Falkenberg, säger Sara Arvidson, utvecklingsansvarig på Vattenfall Vindkraft, i ett pressmeddelande.

– Vi söker investeringar som kan möjliggöra stabil och långsiktig avkastning för våra kunder. Vindkraft är ett snabbt växande energislag och genom den här satsningen får våra sparare möjlighet att vara med och bygga hållbara värden även i Sverige, säger Roger Johanson, Skandias chef för infrastrukturinvesteringar, i ett pressmeddelande.