Vindkraft för ökad biologisk mångfald

Foto: Freefoto.com

Runt vindkraftverk är det möjligt skapa nya livsmiljöer för växter och djur, så kallade kreotoper. På Sveriges största vindkraftmässa visade Vattenfall ett livs levande kreotop, en stekelsandbädd. Vid Östra Herrestad vindkraftpark finns Sveriges enda kreotoppark.

– Vi tar ansvar för den inverkan som våra vindkraftparker kan komma att innebära för människa, djur och natur och det görs ett omfattande arbete före, under och efter en byggnation. Det är roligt att kunna visa upp exempel på detta, säger Eva Vitell, chef för projektutveckling i Sverige.

I Östra Herrestad finns originalet där Sveriges första och enda kreotoppark anlagts i slättlandskapet. Det är ett pilotprojekt som syftar till att visa att en utbyggnad av vindkraften kan ge ökad biologisk mångfald. Fem småbiotoper, så kallade kreotoper, anlades i parken i samarbete med Jordbruksverket när anläggningen byggdes. Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel och genom att så in solrosor och ängsblommor kan man ge skydd och mat åt småfåglar och insekter. Ved, sand och tillfälliga vattensamlingar bildar livsmiljöer för många organismer genom att erbjuda skydd, föda, bo och övervintringsplatser.  

– Vi tycker att det är ett spännande samarbetsprojekt som vi gärna vill visa upp och sprida kunskap om. Vår monter har väckt stor uppmärksamhet och lockat till många intressanta samtal, säger Eva Vitell.

– Samarbetet med Vattenfall har inneburit en möjlighet för oss att testa kreotopidén i verkligheten. Det har även bidragit till att biologisk mångfald har fått positiv uppmärksamhet i helt nya sammanhang. Att ett stort teknikföretag som Vattenfall satsar på naturvård är oerhört positivt och ger oss hopp i vårt fortsatta miljöarbete, säger David Ståhlberg, projektledare på Jordbruksverket.