Vestas vänder till vinst

Foto: Vestas

Vestas Wind Systems redovisar ett resultat före skatt på 523 miljoner euro (-36) för helåret 2014. Väntat var 515 miljoner euro enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet blev 607 miljoner kronor (102). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 582 miljoner euro, enligt enkäten. Justerat rörelseresultat blev 559 miljoner (211) att jämföra med väntade 554 miljoner.

Nettoomsättningen steg till 6.910 miljoner euro (6.084). Förväntningarna låg här på 6.864 miljoner euro.

Bolaget spår en omsättning på minst 6,5 miljarder euro 2015. Det kan jämföras med konsensusförväntningarna som låg vid 7,3 miljarder inför rapporten.

Bolaget föreslår en utdelning om 0,52 euro per aktie (0). Väntat var 0,52 euro per aktie.

Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster väntas bli minst 7 procent under 2015. Väntat enligt analytikerkårens snittestimat är en rörelsemarginal på 8,8 procent för 2015.

(SIX News)