Sverige tredje bäst i EU på utbyggnad av vindkraft

Foto: Sharon Drummond

Sverige tog tredje plats i EU år 2014 gällande mängden utbyggd vindkraft. Den installerade effekten ökade med 1 050 megawatt vindkraft förra året. Tyskland och Storbritannien toppade listan.

- Det är ett styrkebesked från vindkraftsbranschen som visar att det går att växa trots de mycket tuffa marknadsvillkor som gäller idag. Det befäster vindkraftens position som det mest konkurrenskraftiga alternativet för ny elproduktion, säger Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Sverige hamnade på åttonde plats globalt sett. Kina installerade självt 23 351 megawatt vindkraft förra året, nästan lika mycket som alla andra länder tillsammans.

Sverige står snart inför ytterligare två frågor som måste lösas innan vindkraftexpansionen kan fortsätta: flaskhalsar i det svenska stamnätet och vad som händer med stödsystemet för förnybar el efter år 2020.

- Elcertifikatsystemet har ett högt förtroende hos investerare, konsumenter och politiker. Det har gett förnybar el till mycket låga kostnader jämfört med andra stödsystem i Europa. Det är därför viktigt att det redan nu diskuteras hur systemet skall se ut efter 2020. De samhällsekonomiska analyser som finns tillgängliga visar på stora vinster med att förlänga systemet till 2030 och sätta en ny ambitionsnivå på minst 55 terawattimmar ny förnybar el, säger Anton Steen, ansvarig för analys och samhällskontakter på Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.