Två av tre kan tänka sig andelar i vindkraftverk

Foto: SKF

Två av tre svenskar, 66 procent, kan tänka sig att bli andelsägare i vindkraft om det byggs vindkraft i den egna kommunen. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi.

Det finns redan 25 500 delägare i vindkraftkooperativ i Sverige, en ökning med fler än 6 000 jämfört med för två år sedan.

Frågan löd: ”Om det byggs vindkraft i din kommun, skulle du då kunna tänka dig att bli andelsdelägare i vindkraftverken?”

Det var 35 procent som svarade ”ja”, 31 procent svarade ”ja, men bara om det sänker min samlade elräkning”, 29 procent svarade ”nej” och 5 procent visste inte eller var tveksamma. 

Bland männen svarade 34 procent ja på frågan och bland kvinnorna 37 procent.  Männens svar varierade stort mellan olika åldersgrupper. Hela 49 procent i åldern 30-49 år svarade ja, men bara 19 procent i åldern 15-29 år.

Om man också inkluderar dem som svarade ja, men bara om det sänker den samlade elräkningen, ökar andelen ja-svar väsentligt. Mest positiva är man i åldersgruppen 30-49 år, där 76 procent av både männen och kvinnorna kan tänka sig att bli andelsägare i vindkraft.

Sifoundersökningen genomfördes den 7-9 september 2011, och 1 000 personer svarade på frågan.