Vind 2011: Svensk Vindenergi prisar Ikea

Eva Stål (t v), koordinator miljö och socialt ansvar på Ikea tog emot priset från Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

I år har Svensk Vindenergi instiftat ett nytt pris – Stor Förnybarhetspriset. Priset ska årligen delas ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energisystemet. I år delades priset ut på konferensen Vind – Ta tillvara kraften på Stockholmsmässan och vinnare blev Ikea.

Motiveringen till Stora Förnybarhetspriset 2011 lyder:

”Ikea har som målsättning att företagets alla byggnader ska använda 100 procent förnybar el. Som ett led i arbetet att nå målet har Ikea investerat i nio nya vindkraftverk i Dalarna, som skall försörja företagets 17 svenska varuhus med el. På detta sätt gör Ikea inte bara det aktiva valet att använda förnybar el, utan även valet att se till att den förnybara elen är nytillkommande el – den byggs med nya vindkraftverk. Ikea har också beslutat att installera 150 solcellsanläggningar i Europa och Nordamerika, varav 40 nu är på plats.”

 Priset togs emot av Eva Stål, koordinator miljö och socialt ansvar på Ikea Svenska Försäljnings AB.

-Syftet med priset är att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. IKEA har förstått sin roll och det är därför glädjande att få ge vårt första pris till IKEA, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.