Siemens tar vindkraftsorder

Foto: Scx.hu

Siemens har fått en order från Statkraft SCA Vind AB på 26 direktdrivna vindkraftverk.  Ordern från SSVAB innebär att Siemens kommer att leverera 26 nya, direktdrivna vindkraftverk SWT-2.3-113 till vindkraftspark Stamåsen utanför Östersund. Vindkraftsparkens totala installerade kapacitet blir 60 megawatt.

I och med Stamåsen har SSVAB avropat två stora vindparksprojekt på totalt 145 MW för leverans med Siemens nya teknologi med direktdrivna vindkraftverk. Båda projekten ingår i ramavtalet på 580 megawatt. Vindparksprojekt Mörttjärnberget (85 MW), är planerad att tas i drift under 2013 och då producera ca 280 GWh per år.

Den förväntade årsproduktionen är 200 GWh vilket räcker till att förse 29 000 småhus med hushållsel.

Byggstarten sker i september 2011 och driftsättning är beräknad till hösten 2012.