Siemens resultat lägre än väntat

Foto: Siemens

Siemens redovisar ett resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter på 1 106 miljoner euro (1 348) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2014/2015. Väntat var 1 262 miljarder enligt Dow Jones Newswires.

Intäkterna för blev 17,4 miljarder (16,6) och orderingången 18,0 miljarder (20,1). Här väntades intäkter på 17,2 miljarder och orderingång på 19,7 miljarder.

Resultatet efter skatt för samtliga verksamheter blev 1 095 miljoner (1 457). Väntat var 1 874 miljoner. Siemens bekräftar tidigare utsikter för räkenskapsåret 2014/2015.

Bolaget förväntar sig 2014/2015 en flat organisk intäktstillväxt och att orderingången överstiger intäkterna, innebärande en book-to-bill-kvot överstigande 1.

Därutöver spår Siemens att reavinster från avyttringar kommer att kunna öka resultatet per aktie med minst 15 procent, räknat från 2013/2014 års 6,37 euro per aktie.

För Industrial-verksamheterna väntas 2014/2015 en justerad ebita-marginal på 10-11 procent.

(SIX News)