Vindkraften slår nytt rekord

Foto: Scx.hu

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige kommer att slå nytt rekord under 2011, enligt en ny prognos från Svensk Vindenergi. Också under 2012 kommer vindkraften av expandera kraftigt.

– Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft visar att riksdagen kan öka ambitionsnivån för förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Den svenska elproduktionen från vindkraft har fördubblats under de senaste 20 månaderna, från 2,5 terawattimmar (TWh) under helåret 2009 till 5,1 TWh under de senaste 12 månaderna (september 2010-augusti 2011). Det kan jämföras med att produktionen i de tio svenska kärnkraftsreaktorerna i genomsnitt uppgick till 5,8 TWh vardera under samma period.

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar att det under 2011 kommer att tas i bruk minst 353 vindkraftverk med en samlad effekt om 718 MW. Det är en klar ökning jämfört med det tidigare rekordåret 2010 då det installerades 603 MW.  Merparten av den nya vindkraften 2011 kommer att installeras under det andra halvåret. Svensk Vindenergis prognos är att det under 2011 kommer att produceras cirka 5,8 TWh el från vindkraftverk.

För nästa år, 2012, har leverantörerna av vindkraft redan kontrakterat 253 vindkraftverk, motsvarande 567 MW. Tillsammans med befintliga vindkraftverk ger det en elproduktion på cirka 7,7 TWh. Svensk Vindenergis bedömning är att vindkraftsproduktionen under 2012 kommer att uppgå till cirka 8 TWh.

Dessutom är totalt 124 vindkraftsprojekt över 10 MW under miljöprövning. Dessa projekt, om de skulle genomföras, omfattar totalt cirka 4 350 vindkraftverk med en beräknad årsproduktion om 37 TWh. Enligt Energimyndighetens prognos kommer dagens ambitionsnivå för ny förnybar el, inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet, att leda till 11,3 TWh vindkraft år 2020.

– Men vindkraften växer snabbt och i nuvarande takt når vi drygt 11 TWh redan 2014. Därefter kan det bli ett stopp för vindkraften – om vi inte ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.

Sverige kan med rätt förutsättningar producera 30 TWh vindkraftsel 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av elanvändningen.