Gothia Vind får bygglov i Skellefteå

Foto: Gothia Vind

Gothia Vind har beviljats bygglov för uppförande av tio vindkraftverk och tillhörande teknikbodar i Fjällbohedens vindpark i Skellefteå kommun. Vindkraftverken kommer att ha en maxhöjd om 150 meter. Byggstart beräknas till början av år 2012 och färdigställande slutet av år 2012.

– Vi upplever att inställningen till utbyggnaden av vindkraft generellt är mycket positiv i de norrländska kommunerna, något som självklart underlättar hela processen. Förutom satsningen i Fjällboheden utvärderar vi för närvarande ytterligare 15 möjliga projekt i Norr-botten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, säger Gunnar Eriksson, vd Gothia Vind i ett pressmeddelande.

I vintras öppnade bolaget ett nytt kontor i Skellefteå. Idag finns totalt 13 anställda på Gothia Vind, men personalstyrkan kommer att öka i takt med planerad tillväxt och nyanställning av flera projektledare planeras.

Gothia Vind har för avsikt att under hösten 2011 genomföra en nyemission på cirka 100 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av projektportföljen samt utbyggnad av i tiden närliggande projekt.

Fjällbohedens vindpark kommer att vara belägen 13 km öster om Jörn och 42 km nordväst om Skellefteå. Vindkraftparken omfattar delar av fastigheten Fjällboheden och fastigheterna Gråliden, Sälgliden och Jörnsmarken. Anslutningsvägar kommer att byggas från närmaste vägar.