Vattenfall reser vindkraftverk på Jylland

Foto: Freefoto.com

Det första vindkraftverket i Ejsing vindkraftpark har rests. Fler än 200 personer kom för att fira och besöka Ejsing, som ligger på Jylland.

Vindkraftverken är utformade för att leverera totalt 21 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för 5 250 hem.