Miljöprofil viktigt för elkunder

Foto: Fredrik Herrlander

Gemene mans förtroende för elhandeln minskar för 2014, visar Svensk Kvalitetsindex (SKI) och det är Vattenfalls varumärke som drar ner hela branschen enligt undersökningen. Vattenfalls trovärdighet inom miljöfrågar är lägre än någonsin och företaget upplevs som det minst seriösa bland elhandelsföretagen. Fortum och Eon ligger bara någon procent över Vattenfall på skalan och hamnar också under branschmedeltalet.

Bäst betyg av kunderna får OX2 Vindel, Luleå Energi och Tibro Energi och det är de företag med stark miljöprofil som vinner i populäritet.

Enligt SKI är det annars fjärrvärmekunder som är de mest nöjda energikunderna.

(TT)