Lägsta elpriset sedan 2012

Foto: Sxc.hu

Det milda vädret har tryckt ner elpriserna under hösten och början av vintern. Det rörliga elpriset ser nu ut att bli 15 procent lägre än 2013.

Det genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nordpool ser ut att hamna på strax under 29 öre per kilowattimme. Årets elpriser kommer därmed att de bli de lägsta sedan 2012.

För en villaägare innebär detta att den totala elkostnaden för 2014 kommer vara cirka 1 400 kronor billigare än i fjol, enligt en sammanställning gjord av elbolaget God El.

Det kan elkunderna främst tacka det ovanligt milda vädret för.

-I synnerhet under hösten har det varit temperaturer en bra bit över det normala och det minskar elanvändningen, säger Björn Dahlberg, elmarknadsexpert på God El.

Men det finns andra orsaker till de låga elpriserna.

-Dels har kärnkraften producerat på en hög och stabil nivå, det har inte varit några reaktorer som fallit bort oväntat, och dels har det varit låga priser på utsläppsrätter och kol och det påverkar priset på den el vi importerar från kontinenten.

Sedan har det blåst en hel del under senhösten och början av vintern, vilket ökat produktionen av vindkraft.

-Vindkraften slår nästan produktionsrekord år för år, också för att den byggs ut kraftigt, säger Dahlberg.

(TT)