Osby ställer ut vindkraftsplan

Foto: Morguefile

Ett förslag till förändring av översiktsplan för Osby kommun, i de delar som rör vindkraft, ställs ut för granskning från den 15 september till den 15 november 2011.

Under utställningsperioden, som pågår i två månader, har alla möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. – Vindkraftsfrågan är något som engagerar många och det är viktigt att alla som är berörda av planen får möjlighet att yttra sig om den, innan de förtroendevalda fattar beslut i frågan, säger kommunens arkitekt Lina Andersson. När utställningsperioden är slut sammanställer arbets- och ledningsgruppen inkomna synpunkter i ett utlåtande, som de sedan presenterar för kommunstyrelsen. Förslaget till förändring i översiktsplanen antas slutligen i kommunfullmäktige.