Kina installerar mest vindkraft

Foto: EWEA

Sett över de första sex månaderna 2011 så är Kina det land som installerade överlägset mest vindkraft i världen. Detta visar nya siffror från World Wind Association, WWEA, skriver Teknik360.

Siffrorna visar att Kina behåller sin tätposition när det kommer till utbyggd vindkraftskapacitet. Kina installerade under de första sex månaderna i år 8 gigawatt . USA och Indien kom på andra och tredje plats.

Sett till hela världen så installerades 18,4 gigawatt vindkraft under de första sex månaderna. Enligt WWEA beräknas siffran för helåret 2011 hamna på 43,9 gigawatt.