Wallenstam får klartecken för vindkraft

Wallenstam Vindkraft Öijared har fått klartecken att uppföra sex stycken vindkraftverk i Lerums kommun. Bolaget planerade från början att bygga nio kraftverk, men har av Miljöprövningsdelegationen fått godkänt att bygga sex, skriver Göteborgsposten.

I beslutet ställs dock vissa villkor, bland annat gällande buller och skuggbildning. Dessutom är det så att om vindkraftverken inte tagits i drift senast fem år efter att har vunnit laga kraft så upphör Miljöprövningsdelegationens beslut att gälla.