National Grid satsar 17 miljarder i ABB

Foto: Martin Abegglen

Europeiska investeringsbanken har beviljat brittiska National Grid det största lånet i investeringsbankens historia för investeringar i ABB Ludvikas kraftöverföringsapparater och högspänd likström, skriver dt.se.

Lånet är på 17,4 miljarder kronor och ska användas till att ansluta förnyelsebar energi till kraftnätet och för att trygga framtida generationer Londonbors elförsörjning i ett tunnelnät.

– Nu ska vi bygga ett elnät för framtiden, har Malcolm Cooper, National Grid, sagt i en kommentar.

Utöver lånet från Europeiska investeringsbanken tillkommer annan finansiering till den nationella satsningen som är beräknad till över 40 miljarder kronor.

En rad vindkraftsprojekt till havs, flera så långt ut till havs så att det krävs HCDC-kablar för elanslutningen omfattas av programmet. Elkablarna kontinenten och Norge omfattas av finansieringen i EU:s program.