Landbaserad vindkraft har lägst kostnad

Foto: Patrick Degerman

Elforsk har precis gett ut en rapport där kostnader för att producera el i kraftverk jämförs med kostnader för att producera el i kraftvärmeverk. För kraftvärmeverken såväl som för kraftverken fördelas hela produktionskostnaden på elproduktionen.

Resultaten visar att landbaserad vindkraft har de lägsta elproduktionskostnaderna. Ekonomiska styrmedel i form av skatter, avgifter och elcertifikat påverkar dock resultatet betydligt. Generellt straffas de fossila kraftslagen samtidigt som de förnybara kraftslagen gynnas. Tydliga exempel, där styrmedel har stor effekt på elproduktionskostnaderna, är vindkraft och kolkondens.

Av de teknikslagen som endast producerar el har kolkondens den lägsta elproduktionskostnaden då beräkningen utförs utan ekonomiska styrmedel.

När styrmedel läggs till blir kolkondensen dyrare och landbaserad vindkraft får den lägsta elproduktionskostnaden, även innan intäkter för elcertifikat räknas in. Bortsett från de avfallsbaserade kraftvärmeteknikerna har landbaserad vindkraft den lägsta elproduktionskostnaden med dagens styrmedel.

Rapporten ger en övergripande aktuell och jämförbar bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Rapporten beskriver dessutom utvecklingstrenderna för såväl kommersiellt tillgängliga tekniker som för de tekniker som kan bli kommersiella inom en tioårsperiod.