EU:s vindkraft tredubblas till 2020

Foto: sxc.hu

European Wind Energy Association (EWEA) har offentliggjort sitt scenario för land- och havsbaserad vindkraft inom EU, inför EU-kommissionens ”Energifärdplan 2050”, som kommer att offentliggöras senare i år. – Vindkraften kommer att mer än tredubbla sin effekt till år 2020 i och med att 194 miljarder euro investeras i land- och havsbaserade vindkraftverk under detta årtionde, säger Justin Wilkes, Policy Director på EWEA. Denna framgång drivs främst av ett starkt EU-regelverk fram till 2020, vilket vi behöver även efter 2020. Elproduktionen från vindkraft väntas öka från 182 TWh eller 5,5 procent av EU:s totala efterfrågan under 2010, till 581 TWh eller 15,7 procent av den totala efterfrågan år 2020. Enligt EWEA så kommer elproduktionen från vindkraft år 2020 att motsvara den totala elförbrukningen av alla hushåll i Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien och Storbritannien tillsammans. År 2030 skulle 1154 TWh (28 procent av den totala efterfrågan) produceras av vindkraft, vilket är mer än EU:s beräknade 241 miljoner privata hushåll förväntas konsumera år 2030. Idag producerar vindkraftsel motsvarande förbrukning av 50 miljoner genomsnittliga EU-hushåll.