Vindkraft driver fram låga elpriser

Foto: Fredrik Herrlander

På bara några år har det skett en revolution på elmarknaden i Sverige. Priserna har mer än halverats och det beror framför allt på den kraftiga utbyggnaden av vindkraft, skriver svt.se.

Runt om i Sverige färdigställs nu en rad vindkraftsparker vilket innebär att stora mängder el tillförs elmarknaden. Vilket inneburit att priserna har mer än halverats sedan 2010.

Till svt.se säger energimarknadsexperten Niclas Damsgaard, på teknikkonsultföretaget Sweco, att en mängd olika händelser samverkat vilket inneburit att den samlade effekten har blivit väldigt stor.

Bland annat har svenskarna blivit duktigare på att energispara. Industrin efterfrågar inte heller lika mycket el på grund av sämre konjunkturer men den största bidragande orsaken är att vindkraftselen ökar. Mycket på grund av att vindkraftsverken blivit mycket mer effektiva . Sverige har i dag ett elöverskott på tio terrawattimmar.

Enligt Niclas Damsgaard kan vi nog räkna med fortsatt låga elpriser under en femårsperiod och säkert lite bortanför det också.