Vattenfall vill bygga vindpark i Svartnäs

Foto: Flickr

Vattenfall Vindkraft och Bergvik Skog har inlett ett samarbete om ett uppförande av 53 vindkraftverk inom Svartnäs vindpark. Vattenfall tar över projekteringen och får exklusiv rätt att bygga i området. Omfånget på investeringarna i Svartnäs vindpark blir i storleksordningen 1 till 1,5 miljarder kronor. Parken ska driftsättas år 2017.

– Med tanke på Vattenfalls långsiktiga strategi att expandera vindkraftproduktionen i Sverige, passar Svartnäs in perfekt. Vi ser här möjligheterna att erhålla ett ansenligt bidrag till vår expansion av förnybar el, säger Alberto Mendez Rebollo, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

– Vi är mycket stolta över avtalet med Vattenfall och ser projektet som första steg i ett fördjupat samarbete mellan oss och Vattenfall kring vindkraft, säger Björn Risby, affärsområdeschef Vindkraft på Bergvik Skog.