Danmark fördubblar energiexporten till Tyskland

Foto: sxc

Danska vindkraftsföretag har dragit nytta av den gröna övergången söder om gränsen. Om Tysklands ”Energiewende” fortsätter blir det mera pengar för Danmark under de närmaste åren också.

En växande tysk aptit för förnybar energi har väckt intresset hos många danska företag.

Med tanke på nya exportsiffror rapporterar tidningen Börsen, att Danmark fördubblade under årets första halvår sin export av energi till Tyskland jämfört med samma period förra året.  Största delen av försäljningen gick till tyskarnas vindkraftssektor, som ökade under året upp till 8630 miljoner danska kr.

Därmed utgör exporten till Tyskland ungefär en fjärdedel av den totala danska energiexporten.

Chefen för Dansk Energi, Anders Stouge räknar med att tyskarnas framtida behov av speciella nätverkskomponenter i byggandet av kraftledningar, kommer att öka markant. Även om det enligt Anders Stouge, kan vara svårt att förutsäga tillväxttakten i exporten, så det finns det goda möjligheter.

- Vi har produkterna, som tyskarna behöver och vill ha. Men i andra länder håller de också på att bli skickliga, så omsättningshastigheten från idé till en ny produkt varierar ständigt, säger han till tidningen Börsen.

Källa: Börsen

Av: Markku Björkman