Eolus har beviljats tillstånd för stort vindkraftsprojekt i Norge

Foto: sxc

Eolus har fått tillstånd för sitt hittills största landbaserad vindkraftsprojekt. Projekt Øyfjellet i Norge omfattande 330 megawatt har beviljats tillstånd av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Tillståndet för projekt Øyfjellet utanför Mosjøen i Vefsn kommun i Nordland fylke innebär möjlighet att installera verk med en effekt upp till 330 megawatt, fördelat på 80 till110 vindkraftverk beroende på val av turbiner. På platsen råder mycket goda vindförhållanden och beräknad årsproduktion för fullt utbyggd park beräknas uppgå till omkring 1 terawattimme. Øyfjellet är det första projektet Eolus får tillstånd för i Norge sedan bolaget startade verksamhet i landet under 2012 och alltså det största i bolagets historia. – Att vi fått tillstånd för Øyfjellet är mycket spännande och viktigt för vår verksamhet i Norge. Vindförhållandena på platsen är mycket goda och projektet har ett starkt lokalt stöd, säger Eolus VD Per Witalisson. Projektet startades med hjälp av lokala initiativ via ÖVP (Øyfjellet Vindpark). Eolus förvärvade projektet genom dotterbolaget Eolus Vind Norge sommaren 2012. Tillståndsansökan lämnades till NVE i januari 2014. Tillståndet kommer slutligen att avgöras av Norges Olje- och Energidepartement.