Arise säljer vindparken Brotorp

Foto: Arise

Arise har ingått ett avtal med en fond förvaltad av Black Rock genom vilket detbyggklara projektet Brotorp om 46,2 MW avyttras. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet har Arise erhållit 1,7 miljoner euro. Ytterligare 5,0 miljoner euro kommer att erhållas förutsatt driftsättning av Brotorp-projektet följer plan.

Den slutliga köpeskillingen kan endast justeras baserat på hur byggfasen i projektet fortlöper jämfört med plan.

Arise förväntar sig att transaktionen kommer medföra ett positivt bidrag på vinst före skatt om cirka 9 miljoner kronor under 2014 och cirka 37 miljoner kronor under2015. Efter det att projektet har driftsatts kommer Arise därtill att erhålla intäkter genom ett 5-årigt förvaltningsavtal, skriver Arise vidare.

Totala projektkostnader uppgår till cirka 71 miljoner euro. Driftsättning och övertagande av projektet förväntas ske i november 2015.

(Nyhetsbyrån Direkt)