Ny vd för Svensk Vindenergi

Foto: Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi har utsett Charlotte Unger till ny vd och hon påbörjar sin anställning 1 januari 2015. Charlotte efterträder nuvarande vd Annika Helker Lundström, som från årsskiftet arbetar på uppdrag av regeringen som nationell miljömålssamordnare för näringslivet.  

Charlotte Unger har arbetat på Läkemedelsverket som miljöchef och det senaste året som omvärldsanalyschef. Dessförinnan arbetade hon under tio år på Miljödepartementet, bland annat som förhandlingsansvarig för EU:s nya kemikalielagstiftning Reach.