ABB driftsätter HVDC-station

Foto: ABB

ABB har framgångsrikt satt i drift en kraftlösning som ska styra kraftflödet och stärka nätstabiliteten i delstaten Michigan i USA.

ABB:s förlustsnåla och energieffektiva teknik HVDC Light (högspänd likström) styr kraftflödet mellan Övre och Nedre halvön i Michigan. Lösningen tillför också dynamiskt spänningsstöd, vilket både ökar nätstabiliteten i regionen och möjliggör integrering av mer vindkraft.

HVDC Light-stationen har satts i drift enligt tidtabell och lämnats över till kunden, American Transmission Co. (ATC).

– Mackinac är världens första back-to-back HVDC överföringsstation som använder VSC-teknik (voltage source conversion). Detta är en milstolpe som visar hur ABB kan hjälpa kunder att uppnå effektiv styrning och stabilisering av sina elnät, säger Hanspeter Faessler, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems i divisionen Power Systems.

ABB har tillverkat, levererat och installerat den 200 megawatt stora back-to-back HVDC Light-stationen i Upper Michigan. Ett back-to-back HVDC-system består av två HVDC-omriktare anslutna direkt till varandra, utan någon DC överföringsledning, och möjliggör full kontroll av kraftflödet genom anslutningen.

Systemets förmåga att styra spänning och reaktiv effekt möjliggör integrering av ytterligare vindkraft och stabilisering av elnätet. Den inbyggda ”black-start”-funktionen möjliggör snabb återställning av nätet vid strömavbrott genom att använda kraft från den andra änden av systemet.

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för 60 år sedan. Företaget har en stor installerad bas av nära 100 genomförda HVDC-projekt över hela världen med en sammanlagd överföringskapacitet av mer än 95 000 megawatt, vilket motsvarar runt hälften av den totala globala kapaciteten. ABB fortsätter vara världsledande innovatör på området och har en unik position tack vare egen tillverkning av alla nyckelkomponenter som ingår i ett HVDC-system, inklusive krafthalvledare, omriktare och högspänningskabel.