Vestas redovisar ett starkt kvartal

Foto: Vestas

Vestas Wind Systems redovisar ett resultat före skatt på 136 miljoner euro (-36) för det tredje kvartalet 2014. Väntat var 100 miljoner euro, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet landade på 155 miljoner euro mot väntade 111 miljoner euro. Rörelseresultatet före engångsposter var 163 miljoner euro (67) och nettoresultatet landade på 102 miljoner euro (-87). Väntat nettoresultat var 73 miljoner euro.

Försäljningen var 1,81 miljarder euro (1,44). Väntat försäljning var 1,66 miljarder euro.

Vestas höjer också prognosen för helåret 2014. Intäkterna väntas nu bli mellan till 6,4-7,0 miljarder euro. Tidigare prognos var minst 6 miljarder euro. Rörelsemarginalen före engångsposter väntas nu bli 7-8 procent. Tidigare prognos här var minst 6 procent.

(SIX News)