OX2 fick ja till vindkraftverk

Foto: OX2

Vindkraftsbolaget OX2 har fått klartecken av miljöprövningsdelegationen att bygga och driva projektet Karskruv, skriver Smålandsposten.

OX2 har fått tillstånd att bygga och driva 26 vindkraftverk med totalhöjden 191 meter i ett område norr om Lenhovda. Projektet fick sitt medgivande för tre år sedan men ett yttrande från Länsstyrelsen i Kronoberg missades vid det tillfället och beslutet återvisades. Det är nu åtgärdat och bolaget får därmed sitt tillstånd.

Vindkraftparken skulle ursprungligen omfatta som mest 45 vindkraftverk alternativt 43 eller 32 i olika förslag. Men på grund av när­heten till Vitthults urskog och Tängsjö fly, som ingår i naturreservatet Vithult, och är områden med stora naturvärden har miljöprövningsdelegationen ansett att en del av verken inte är lämpligt placerade och har avslagit 19 stycken i förslag ett och 13 i förslag nummer två. Kvar är de 26 som bolaget får tillstånd för.