Statkraft visar bra resultat för tredje kvartalet 2014

Foto: Statkraft

Statkraft uppnådde för tredje kvartalet 2014 ett underliggande driftsresultat för avskrivningar (EBITDA) på 2282 miljoner norska kronor, mot 1867 miljoner norsk kronor för samma period 2013.

Resultatet efter skatt blev 4151 miljoner norska kronor, vilket är en förbättring med 5832 miljoner norska kronor jämfört med tredje kvartalet 2013, som var ett kvartal med stora negativa valutaeffekter.

Stora positiva valutaeffekter som en följd av en starkare norsk krona mot euro, och en samlad vinst på 2276 miljoner norska kronor i samband med försäljning av ett kraftverk i Finland och ägarandelar i vindkraftverk i Storbritannien har påverkat årets kvartalsresultat positivt.

Statkraftkoncernen har stor investeringsaktivitet inom förnybar energi och utbyggnaden av en ny vindpark i Sverige och uppstarten av havsvindprojektet Dudgeon i Storbritannien går som planlagt.