Siemens gör ett starkt kvartal

Foto: Siemens

Siemens redovisar ett resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter på 1 503 miljoner euro (1 103) för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2013/2014. Väntat var 1 476 miljoner enligt Dow Jones Newswires.

Ebitda för kvarvarande verksamheter blev 2 555 miljoner (2 221).

Intäkterna för kvarvarande verksamheter blev 20,6 miljarder (20,6) och orderingången 20,7 miljarder (20,3). Här väntades intäkter på 21,0 miljarder och orderingång på 20,6 miljarder.

Resultatet efter skatt för samtliga verksamheter blev 1 498 miljoner (1 068). Väntat var 1 489 miljoner.

Utdelningen för räkenskapsåret föreslås bli 3,30 euro per aktie. Analytikerna väntade sig här 3,15 euro per aktie.

För räkenskapsåret 2014/2015 spås en "komplex affärsmiljö", bland annat på grund av geopolitiska spänningar.

Bolaget förväntar sig 2014/2015 en flat organisk intäktstillväxt och att orderingången överstiger intäkterna, innebärande en book-to-bill-kvot överstigande 1.

Därutöver spår Siemens att reavinster från avyttringar kommer att kunna öka resultatet per aktie med minst 15 procent, räknat från 2013/2014 års 6,37 euro per aktie.

För Industrial-verksamheterna väntas 2014/2015 en justerad ebita-marginal på 10-11 procent.

(SIX News)