Nettoförlust efter nedskrivning av vindkraftverk

Foto: sxc

Wallenstam har presenterat delårsrapporten för tredje kvartalet 2014. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -167 miljoner kronor.

Investeringar i vindkraft till har under perioden uppgått till 198 miljoner kronor (294). Men Wallenstam har även tvingats göra en rejäl nedskrivning av vindkraftsinvesteringarna, 350 miljoner kronor på grund av konjunkturläget som just nu innebär liten efterfrågan på el och därmed lågt elpris.

Medan nedskrivningen av vindkraftverken och värdeförändringen av derivatinstrumenten påverkade resultatet negativt pekar Hans Wallenstam dock på en stark tillväxt i driftnetto och förvaltningsresultat.