Stark ökning av vindkraftskapacitet i Oklahoma

Foto: Deliceto Leitwind

Den blåsigaste amerikanska delstaten Oklahoma genomför en kraft igexpansion under de närmaste åren inom vindkraft. Delstatsregeringen kommer egentligen att nå målet, 15 procent av elbehovet täckt av förnybara energikällor, redan i slutet av 2015.

- Oklahoma har de 9:e bästa vindresurserna i landet och anses kunna bidra med 3 procent av USAs totala elförbrukning. Oklahoma tar åtskilliga kliv idag mot ökad vindkraftskapacitet. Nya vindkraftsanläggningar för nästan 2 000 megawatt är under uppbyggnad. Dessa kraftverk ges startsignal i slutet av 2016, säger Michael Teague, Oklahomas finansminister, i ett skriftligt svar på danska Ritzau Finans frågor om utsikterna för vindkraft i denna delstat.

Oklahoma har redan en installerad vindkraftskapacitet på 3 134 megawatt, jämfört exempelvis med Danmarks 4 800 megawatt. Med nya installationer på gång är Oklahoma, enligt Teague, på väg att bli en av USA:s ledande vindkraftsstater.

Präriestaten Oklahoma ser vindkraften som den för närvarande som den bäst åtkomliga förnybara resursen. Enligt Michael Teague kan den stärka statens totala ekonomi och bidra till lägre elpriser.

- Oklahoma har för närvarande den femte lägsta kostnaden per kilowattimme el i USA till följd av statens diversifierade energiportfölj och på grund av fortsatt tillväxt inom vindkraftsindustrin. Konkurrenskraftiga energipriser har spelat en nyckelroll när det har gällt att locka ett globalt företag som Google till staden Pryers datacenter i Oklahoma. Projektet använder sig av Oklahomas vindkraft, säger Michael Teague.

Oklahoma rankas för närvarande som nummer sex i USA på listan över stater med mest installerad vindkraftskapacitet. Listan toppas av Texas och Kalifornien med en kapacitet på 12 214 respektive 5 587 megawatt.

Källa: Ritzaus Finans & Oklahomas Finansministerium