25 turbiner i drift i Glötesvålen

Foto: OX2

Vindkraftsparken i Glötesvålen är snart klar. Just nu är 25 vindkraftverk av 30 i drift. Parken gör Ikea i Norden självförsörjande på el och är ett led i en världsomspännande strategi.

– Målet är att Ikea globalt ska vara självförsörjande på förnyelsebar energi till 2020, säger Ikeas:s hållbarhetschef Jonas Carlehed.

Som ett steg i att använda förnybar energi har Ikea koncernen investerat i en ny vindkraftspark med 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen. Det är en av de största enskilda investeringarna i ett vindkraftsprojekt i Norden och kommer att stå klart vid årsskiftet.

– Det känns spännande att ta ett så här stort steg mot att använda 100 procent förnybar, prisvärd och ren el i samtliga våra verksamheter. Sedan är det förstås glädjande att se att gröna investeringar bidrar till att skapa jobb och sysselsättning i Sverige, säger Peter Agnefjäll, vd på Ikea Sverige.

Totalt räknar Ikea med att den nya vindkraftsparken på Glötesvålen kommer att producera 220 gigawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 48 000 hushåll. Det är vindkraftsbolaget OX2 som ansvarat för utveckling, och byggnation av parken på Glötesvålen. De 30 vindkraftverken byggs cirka fyra mil nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen och är ett av Sveriges bästa vindlägen.

Under 2013 har vägar, kabelförläggning, kranplatser och fundament färdigställts. Och under våren och sommaren i år slutfördes alla elnätsrelaterade arbeten och Vestas etablerade sig i juli för montering av vindkraftverken som beräknas pågå november. I september driftsattes de första vindkraftverken och successivt genomgår de 30 vindkraftverken provdrift och besiktningar. Vid årsskiftet kommer den färdiga anläggningen att överlämnas till Ikea.