Siemens sänder turbiner till Kanada

En del av vindkraftverk, här en tornsektion, färdig för transport. Foto: Siemens

Turbintillverkare kommer att leverera 180 megawatt vindkraft till kanadensiska projektet Armow som parterna, Samsung och Pattern Energy, redan har säkrat finansieringen för.

Vindparken kommer att byggas i den kanadensiska provinsen Ontario, nära staden Kincardine. Parken utrustas med Siemens SWT-2.3–101 vindkraftverk. Det rör sig om en modell också tidigare har använts för nordamerikanska projekt, flera av dem i samarbete med Samsung.

Vindkrafttorn och blad för Armow produceras i Ontario i Siemens egen anläggning och på CS Wind. När det gäller turbiner har Siemens undertecknat ett treårigt serviceavtal.

Projektet, som kostar 517 miljoner dollar (US), har anknutits till ett 20-årigt energiköpsavtal med Ontario Power Authority.

- Hittills har vi finansierat och startat byggandet av fyra olika vindkraftsprojekt i Ontario på totalt 870 megawatt (MW), vilket har lett till investeringar på mer än 2,5 miljarder US-dollar i provinsen, säger Mike Garland, vd för Pattern, i ett meddelande.

Pattern Energy och Samsung slutförde tidigare i år projektet South Kent Park, som med sina 270 megawatt är Kanadas största vindkraftpark. Den är också utrustad med Siemens vindkraftverk.