Siemens nya vindkraftverk effektivare i måttliga vindlägen

Den nya versionen av Siemens direktdrivna vindkraftverk, SWT-3.3-130, är utvecklat för att effektivt kunna producera el även vid svaga och måttliga vindar. Foto: Siemens
– Vind 2014 bjöd på intressanta föredrag som låg rätt i tiden och vi träffade många av våra kunder i utställningshallen, säger Hans Carlsson, divisionschef inom Energy Renewables på Siemens Sverige. Foto: Franz Smidek

Ett 60-tal utställare stod för en bred exposé av produkter och tjänster för vindkraftssektorn på Vind 2014. Siemens var en av dem och presenterade den nya versionen av det direktdrivna vindkraftverket, SWT-3.3-130.

Ett ökande antal landbaserade vindkraftparker i Europa kommer att anläggas i områden med måttliga till svaga vindar.

– För att svara på denna trend lanserar vi en ny turbin med en generatoreffekt på 3,3 megawatt och en rotordiameter på upp till 130 meter, speciellt utvecklad för dessa vindförhållanden, berättar Hans Carlsson, divisionschef inom Energy Renewables på Siemens Sverige.   

Gör verket lönsamtDet nya vindkraftverket är skärskilt lämpat för placering i höga torn - upp till 200 meter - i skogrika områden.

– Det möjliggör en ökad elproduktion per investerad krona vilket är välkommet, sett mot bakgrund av dagens låga certifikatpris, framhåller Hans Carlsson.

Vindkraftverket levereras med ett väl beprövat avisningssystem.

– Vid isbildning på rotorbladet sjunker vindkraftverkets kapacitet, samtidigt som risken för nedfallande is ökar, berättar Hans Carlsson. Vi har därför tagit fram ett deicingsystem, snarlikt det flyget använder. Det energisnåla systemet bygger på att kolfiberväv läggs under bladets färgskikt. Väven värms till cirka 20 grader Celsius och isen faller då av under kontrollerade former. Då kan vindkraftverken i Norrland drivas kontinuerligt även vintertid, vilket gör dem lönsammare.

Rekordstort ramavtal2011 tecknade Siemens det största ramavtalet någonsin för vindkraftverk i Sverige. Avtalspart var Statkraft SCA Vind AB (SSVAB). Ramavtalet omfattar totalt 253 landbaserade vindkraftverk med en samlad kapacitet på 580 megawatt. I den första ordern levererades 37 vindkraftverk till Mörttjärnberget i Jämtland som invigdes i juni 2014.

– Utöver vindkraftverken levererar vi också den nödvändiga elinfrastrukturen för att kunna ansluta verken till elnätet, berättar Hans Carlsson.

Stora på havsbaserade vindkraftverkMiljöpartiet vill se en ökad satsning på havsbaserad vindkraft. Sådana vindkraftverk är dock dyrare att bygga än landbaserade verk men är i gengäld effektivare, eftersom det blåser mer till havs än på land.

– Havsbaserade vindkraftverk är en förutsättning för att successivt kunna ersätta kärnkraften, menar Hans Carlsson. Då krävs stora volymer elkraft och Siemens är marknadsledare inom området havsbaserade vindkraftverk (offshore). Energiminister Ibrahim Baylan aviserade på Vind 2014 en ökad satsning på havsbaserad vindkraft och en utredning ska tillsättas. Det är glädjande.

Hans Carlsson är mycket nöjd med Vind 2014:

– Vi träffade många kunder och andra som vi redan känner. Så mässan är ett kostnadseffektivt och trevligt sätt att idka kundvård och odla kontakter. Det är fjärde året jag är med på Svensk Vindenergis event och jag tycker att innehållet i konferenserna och föredragen blivit allt bättre. Årets tema - "Förnybar el - framtidens exportvara" - var intressant. Det är ett scenario jag tror på men vi ska också importera förnybar el när vi har behov av det.