Innovation Wall de goda idéernas klotterplank

Två unga akademiker, Samuel Palmqvist (t.v) och David Sandelin, hjälpte Liselott Törngren (närmast David) och Christine Ströman

Vid första anblicken ser det ut som ett vanligt klotterplank. Men tittar man närmare har många kloka synpunkter på vindkraft satts på pränt och klistrats upp på en jätteskärm. Det handlar om Innovation Wall, ett uppskattat inslag på Vind 2014 på Stockholm Waterfront och nytt för i år.

 – Här fångar vi upp tankar, idéer, goda exempel och åsikter som kommer ur de frågor som diskuteras på seminarierna och i utställningshallen, berättar Liselott Törngren på eventbyrån Wow by Rewir och samtalsledare för Innovation Wall. Vissa kanske drar sig för att göra sin stämma hörd efter en paneldebatt mellan experter.  Istället skriver de ner sina åsikter på en lapp och sätter upp den på Innovation Wall. Ibland kanske snilleblixten inte dyker upp förrän en stund efter seminariet. Då är Innovation Wall ett bra forum för att torgföra den anonymt och det har många gjort, medan andra har valt att ställa frågor, bl a till politikerna.

Olika ämnesområdenInnovation Wall delas in olika ämnesområden: Vad ska en blocköverskridande energiöverenskommelse innehålla, fler utlandsförbindelser för svensk elexport och vad som krävs för att skapa dessa, hur mycket förnybar el klarar vårt energisystem, hur ska lönsamheten säkerställas för gamla och nya investeringar, hur ska framtidens vindkraftprojekt finansieras och hur ska framtidens marknadsmodeller se ut.

 Släng partipolitiken över bord– När det gäller den blocköverskridande energiöverenskommelsen tycker många att man ska strunta i partipolitiken, vidga perspektivet, eftersträva konsensus och tänka mycket långsiktigt, berättar Liselott Törngren. Ett tydligt regelverk för energiomställningen är ett annat önskemål.

Många lappar på väggen vittnar också om att en svensk export av grön el är nödvändig, bland annat för att kunna fasa ut kolkraftverk på kontinenten. På frågan om hur mycket förnybar el vårt energisystem klarar av lyfter många fram Danmark som ett mönsterexempel. Där är andelen sådan el hela 42 procent, tack vare goda incitament.

"Avskaffa vetot"När det gäller lönsamheten anser vissa debattörer att det tariffsystem man har i länder gör det lättare att räkna hem en investering i vindkraft, jämfört med Sveriges elcertifikatsystem. Ökade möjligheter för pensionsfonderna att investera i vindkraft var annat önskemål. Några ville också avskaffa det kommunala vetot mot att bygga vindparker. På en annan lapp stod det att Sverige borde följa Portugals exempel, där större byggnader ska ha förnybar el, annars beviljas inget bygglov.

I Norge kommer en stor del av fastighets- och elskatten kommunerna till del.

– Det tyckte vissa att Sverige borde ta efter, berättar Liselott Törngren. En norsk ort med bara något hundratal invånare har tack vare dessa skattepengar kunnat satsa mer på skola, kultur och äldreomsorg. Kommunens låga levnadskostnader har lett till att många flyttat dit.

Goda idéer om vindkraft saknas inte; det vittnar de många färgglada lapparna på Innovation Wall om. Budskapen kommer att sammanställas; det är bara att hoppas att makthavarna tar dem till sig och ser till att de omsätts i konkret handling.