Första elen från Ormondes vindkraftpark

Foto: Vattenfall

Nu har den första elen producerats från Vattenfalls vindkraftspark Ormonde, utanför Barrow-in-Furness. Vattenfall påbörjade konstruktionen av den havsbaserade vindkraftsparken Ormonde Offshore Wind Farm år 2010, och nu drygt ett år senare exporterade man för första gången el till det nationella elnätet.

När den är helt färdigställd ska vindkraftsparken med sina 30 vindkraftverk och 150 MW årligen producera hushållsel motsvarande behovet i ungefär 100 000 brittiska hushåll.

– Den första elproduktionen från Ormonde Offshore Wind Farm är en stor prestation för vårt team och våra leverantörer, säger David Hodkinson, Vattenfalls landschef. Ormonde är det första kommersiella projekt som använder vindkraftverk på 5MW på tillverkade stålfundament och förbereder för en storskalig utbyggnad av sådan teknik på den snabbt växande brittiska havsbaserade marknaden.

– Ormonde Offshore Wind Farm är Vattenfalls tredje projekt på brittiskt vatten för att producera miljömässigt hållbar el till de brittiska konsumenterna, säger David Hodkinson. Vi är glada att ha gjort goda framsteg i detta tekniska projekt, och till hösten hoppas vi kunna producera el från alla trettio kraftverk.Vattenfall arbetar för tillfället med att se till att Ormonde Offshore Wind Farm är helt kompatibel med den kod som driften av det nationella elnätet måste följa. Detta görs samtidigt som Vattenfall driftsätter de trettio vindkraftverk som systemet består av. Det är dock troligt att detta kompatibilitetstest kommer att slutföras efter själva driftsättningen, vilket kan resultera i minskad effekt under en kort period.