HS Kraft bygger vindpark i Härnösand

Foto: Chauncey Davis

HS Kraft och BayWa har ingått avtal med Odalholmen m projekträttigheter för etablering av sex stycken vindkraftverk i Härnösand. Vindparken beräknas kunna stå i drift under 2015.

- Vi är mycket optimistiska till förvärvet av Stormon Energi AB med tillhörande projekträttigheter och har redan fattat investeringsbeslut om att uppföra vindbruksparken. Vi räknar med att i ett första skede uppföra fem stycken vindkraftverk med driftsättning redan i slutet av 2015, säger Håkan Wallin, vd vid HS Kraft AB, i ett pressmeddelande.

Parken ska årligen kunna producera 50 gigawattimmar.