Vattenfall lägger jättekabel i Västra Götalands län

Foto: Vattenfall

Vattenfall har fått klartaecken att gräva ner en 8350 meter lång högspänningskabel mellan Loviseholm och Sörgårdsfjällets vindkraftspark i Tanum, skriver Bohuslänningen.se.

Vindkraftsparken på Sörgårdsfjället måste anslutas till elnätet och därför behöver Vattenfall lägga en kabel på platsen.

Beslut från Länsstyrelsen om att ledningen inte skulle medföra någon betydande fara har funnits länge. Men det har framförts synpunkter om att ledningen inte bör dras igenom områden längs den planerade sträckan som är viktiga för natur och friluftsliv vilket fördröjt processen.

Efter yttranden från bland annat Tanums kommun, Trafikverket och Skogsstyrelsen gällande nedgrävningen av kabeln godkänner Energimarknadsinspektionen nu Vattenfalls ansökan om att gräva ner den 8350 meter långa högspänningskabeln.

Beslutet gäller de kommande 40 åren. För den som vill överklaga beslutet ska överklagan skickas till Energimarknadsinspektionen, som i sin tur skickar den vidare till Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.