Vindkraft på Gotland överklagas igen

Foto: Martin von Brömssen

Företaget Boge Vindbruk står fast vid att de omdiskuterade vindkraftverken i Boge bör få sättas upp. Det handlar om sju vindkraftsverk som ska byggas mellan kalkbrottet och golfbanan i Boge, skriver Sveriges Radio.

Miljöprövningsdelegationen har sagt nej till att sätta upp de sju vindkraftverk men Boge Vindbruk överklagar beslutet för andra gången och hoppas att Mark- och miljödomstolen säger ja till verken, som maximalt blir 185 meter höga. Motiveringen till varför ansökan har fått avslag är att verken ska placeras i ett område där det finns risk för att rovfåglar störs.

Regionstyrelsen på Gotland har tidigare gett sitt stöd till verken medan länsstyrelsen på Gotland sagt nej.