Vindkraft populärt i Kalmar

Foto: sxc.hu

Det tas färre beslut att bygga ut vindkraft i Sverige, men i Kalmar är efterfrågan stor. Andelarna i vindkraftverken i Rockneby är nu slut.

Vindkraften har byggts ut i rask takt i Sverige de senaste åren och flera opinionsundersökningar visar att vindkraft är en av de mest populära energikällorna. Endast solenergi är mer populärt.

– På ett och ett halvt år har privatpersoner och företag i Kalmar skaffat sig nästan 1500 vindandelar, vilket tillsammans motsvarar hushållselen till 300 villor under ett år, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Lokalproducerat gynnar affärerna En av de företagare i Kalmar som nyligen investerat 200 andelar i Rocknebyverken är Magnus Sparretun som driver företagen Maskiner Skog & Trädgård och Lattjoland i Kalmar. För honom handlar det inte bara om att få en miljöprofil och en lägre elkostnad:

– Framförallt vill jag handla min el lokalt eftersom jag verkar lokalt, säger Magnus Sparretun. Gynnar jag hemmamarknaden så gynnar det även affärerna i mina företag.

Säkra ett lågt elpris Det senaste halvåret har antalet beslut att bygga vindkraft minskat i Sverige. Förklaringen är de låga ersättningsnivåerna till förnybar elproduktion i kombination med att elpriserna är så låga.

– Just nu är priserna låga, men hur utvecklingen ser ut framåt vet ingen säkert, säger Staffan Larsson. Med vindkraftsandelar får man ett lågt elpris för en lång tid framåt, samtidigt som man gör en verklig miljöinsats för regionen.