Kentima lanserar WideQuick 5.0

Foto: Jonas Söderström

Kentima lanserar en ny version av mjukvaran WideQuick HMI/SCADA. Versionen innehåller ett stort antal nya funktioner och innebär förbättringar inom allt från integration i existerande IT-miljö till effektivare utveckling av nya projekt. Den nya versionen är framtagen med hänsyn till funktioner som efterfrågats från användare och partners men är också fylld med innovativa idéer från utvecklingsavdelningen.

WideQuick HMI/SCADA version 5.0 är en unik programvara för att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presentationssystem och är idag troligtvis marknadens mest flexibla HMI/SCADA-mjukvara. WideQuick har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system för att sedan lagra, övervaka och behandla information och bilder. Informationen visualiseras därefter och operatören får möjlighet att interagera med systemet.

Systemet för att hantera användare i WideQuick har fått stöd för Microsoft Active Directory. Därmed kan produkten anslutas till ett existerande AD-nätverk utan att ett separat system för WideQuick behöver konfigureras. WideQuick Web Client har fått ett stort antal nya funktioner bland annat stöd för gradienter och historikobjekt. Gradienterna drar nytta av HTML5 för att leverera kraftfull och tilltalande grafik till användaren och historikobjektet har samma möjligheter till datavisualisering som återfinns i WideQuick Runtime. Kraftfull och effektiv databashantering I WideQuick 5.0 återfinns även en helt ny databasmodul. Den har bl.a. stöd för att ställa SQL-frågor effektivare än tidigare och kan dessutom ställa dem asynkront. En annan nyhet är att resultatet av en SQL-fråga exponeras och kan behandlas effektivt via den inbyggda skriptmotorn. Förenklad RPC-funktion RPC-funktionen (Remote Procedure Call) har kompletterats med att servern kan exekvera skript på sina klienter. Därmed är det fullt möjligt att skapa ett informationsutbyte mellan klient och server som på ett enklare sätt än tidigare kan anpassas för en specifik klient.