Boge vindbruk får stöd av regionen

Foto: sxc

De omdiskuterade vindkraftverken som Boge vindbruk vill resa i en tänkt vindpark i Boge, får regionstyrelsens stöd, skriver Sveriges Radio.

Miljöprövningsdelegationen har tidigare sagt nej till ansökan om vindkraftverk i Boge med anledning av att de planerade sju vindkraftverken ligger i ett område där det finns risk för att rovfåglar störs.

Men regionstyrelsen har beslutat att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut att avslå Boge Vindbruks ansökan om att bygga en vindpark i Boge och vill att mark- och miljödomstolen får avgöra ärendet.