Goodtech moderniserar i Hällby

Foto: Scx.hu

Svenska Kraftnät har valt Goodtech som partner i samband med moderniseringen av stamnätsanläggningen i Hällby tre mil norr om Junsele i Örnsköldsviks kommun. Goodtechs uppdrag är en totalentreprenad och avser om- och tillbyggnad av befintligt 220 kV fördelningsställverk. Ordervärdet är cirka 39 miljoner svenska kronor.

Stamnätsanläggningen i Hällby ska ta emot den ökade elproduktionen med två nya vindkraftparker i närområdet. Projektet påbörjas direkt och Goodtech ansvarar för bland annat markåtgärder, ombyggnad av befintligt ställverk, nya ledningsfack, kontroll- och hjälpkraftsutrustning i ny byggnad.